Ogród, a właściwie prywatny park, znajdujący się w Godurowie, dawniej należący do rodziny Żółtowskich, dziś jest chlubą i dumą obecnych właścicieli Małgorzaty i Piotra Giermaziaków.

Zaniedbany jeszcze kilkanaście lat temu park godurowski, dzięki staraniom obecnych właścicieli został poddany gruntownej restauracji, w wyniku czego stał się przyrodniczym ogrodem dworskim. Dziś ma charakter ogrodu angielskiego, krajobrazowo-naturalistycznego, natomiast dla celów poglądowych i atrakcyjności historycznych  założeń fragment zaprojektowano w stylu francuskim.

Dla zwiedzających, w celu zapoznania się z przyrodniczymi i artystycznymi elementami siedziby ziemiańskiej i ogrodu oraz z przyległym krajobrazem utworzono ścieżkę przyrodniczą.

Dzięki uprzejmości właścicieli uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu odbyli zajęcia w godurowskim parku, podczas których mogli poznać tamtejsze założenia nie tylko z wytyczonej dla turystów ścieżki.