Podczas pobytu w Kiekrzu kadeci klasy policyjnej ZSR Grabonóg zdobywali dodatkowe umiejętności pod czujnym okiem profesjonalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, instruktorów żeglarstwa oraz taktyki i techniki interwencji. Młodzież uczestniczyła w szeregu szkoleń taktyczno–sprawnościowych, zajęciach z musztry policyjnej oraz z podstaw żeglarstwa.

Obóz został przygotowany przez Wojewódzką Komendę Policji w Poznaniu. Kadetó zakwaterowano na terenie Klubu Sportowego Navigare oraz Ośrodka Szkoleniowego Wielkopolskiego Jacht Klubu. Kadrę szkoleniową stanowili policjanci i pracownicy cywilni KWP w Poznaniu oraz KS Navigare.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia z musztry, podczas których doskonalono umiejętności z zakresu szyków marszowych i działań zwartych. Jeszcze tego samego dnia kadeci przystąpili do biegu patrolowego, podczas którego zobowiązani byli do wykonania kilku zadań, których treść ukryta była w różnych miejscach w terenie.

Podczas dni spędzonych na obozie młodzież brała także udział w zajęciach z żeglarstwa, ucząc się podstawowych umiejętności żeglarskich. Dodatkowo kształcono umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz z samoobrony.

W trakcie pobytu w Kiekrzu kadeci mieli okazję zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem Policji. Zajęcia te pozwoliły lepiej poznać specyfikę pracy służb mundurowych oraz zdobyć zupełnie nowe doświadczenia.

Film z obozu na: GrabonogTV