W ramach współpracy szkoły  z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego odbyło się kolejne spotkanie pracowników WODR w Poznaniu z uczniami ZSR w Grabonogu. Tematem było wykorzystanie innowacyjnych technologii w systemie precyzyjnego nawożenia zbóż.

Zagadnieniem  innowacji zajął się pan Czesław Bachorz.  Sposób  pobierania prób glebowych poprzez badania laboratoryjne do sporządzania map zasobności gleby oraz systemy wspomagania decyzji w ochronie przeciwko chorobom przedstawił dr Tadeusz Przybecki.  Precyzyjne nawożenie zbóż oraz  wykorzystanie N-testera  omówił przedstawiciel Firmy AGRICON pan Radosław Zalewski. 

Prowadzący zapoznali uczniów z tematem nawożenia zbóż od sposobu pobierania prób glebowych do wykorzystania  nowoczesnego sprzętu  w precyzyjnym nawożeniu. Próby gleby można pobierać  w tradycyjny sposób, ale można do tego celu  wykorzystać roboty zamontowane na pojazdach, zabezpieczone odpowiednio próby przekazuje się do Stacji Chemiczno-Rolniczej, gdzie określana jest zawartość składników w glebie oraz oceniana jej wartość pH, czyli kwasowość. Na ich podstawie opracowywane są mapy zasobności gleby w składniki pokarmowe. Opisane mapy umożliwiają określenie odpowiedniej dawki na konkretne pole. Są jednak nowoczesne metody, które ułatwiają precyzyjną kontrolę dawki, terminu i miejsca stosowania nawozów. Dzięki ich zastosowaniu możliwa jest oszczędność nawozów, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz opłacalności produkcji. Uczniowie w warunkach polowych mogli wypróbować działanie N-testera, który na podstawie zazielenienia roślin w kilka chwil wskazywał właściwą dawkę nawozu, jaką należy zastosować w konkretnej uprawie i miejscu. Korzystając z N-testera oraz z N-monitoringu i N-sensora można precyzyjnie ustalić dawkę, termin i miejsce stosowania nawozu dla całego areału zbóż w gospodarstwie. Wysiać tam, gdzie jest taka potrzeba, by po kilku latach dojść do pełnej zasobności na całej powierzchni pola.

Lekcja praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie zainteresowała uczniów, co odzwierciedliło się w licznych pytaniach do prowadzących.