Stawy Milickie to tysiące hektarów akwenów, kilometry kanałów, setki przepustów. Mechanizm stworzony przez ludzi w Dolinie Baryczy działa precyzyjnie jak zegarek. Od 800 lat reguluje go przyroda. To niezwykłe miejsce mieli możliwość odwiedzić uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Warsztaty terenowe dla uczestników wyjazdu prowadzili:

  • dr Wiktor Niemczuk - adiunkt Pracowni Chorób Ryb Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego  Wrocławiu
  • Beata Orłowska - ornitolog z  Stacji Ornitologicznej  w Rudzie Milickiej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Kamil Nowacki - ichtiolog z Gospodarstwa rybackiego Stawy Milickie SA

Kształtowanie postawy proekologicznej wymaga nie tylko realizacji treści programowych w ramach lekcji, ale długofalowych oddziaływań wychowawczych, biorących pod uwagę sposób zdobywania wiedzy ekologicznej przez uczniów. Dlatego najlepszą formą prowadzenia edukacji ekologicznej są zajęcia terenowe.

Wyjazd uczniów Zespołu Szkół Rolniczych możliwy był dzięki inicjatywie Naczelnika Wydziału Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa a  sfinansowany został przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu.