W zakładce: Egzaminy (odnośnik główny), zostały opublikowane terminy Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec - lipiec 2017. Terminy te dotyczą wszystkich zawodów, w których kształci ZSR Grabonóg.