Uczniowie klas Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik  i technik weterynarii zwiedzili Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. KWZH to czas poszukiwań nowych rozwiązań, czerpania inspiracji oraz zdobywania wiedzy w ramach spotkań ze znanymi w kraju autorytetami. 

Na wystawie mogli zobaczyć różne rasy koni, bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej, drób i zwierzęta futerkowe. Młodzież miała również możliwość przyglądania się temu, jak przygotowuje się zwierzęta do wystawy i pokazu oraz jak wygląda ich ocena przez wykwalifikowane osoby. 

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana jest w cyklu dwuletnim, organizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,  Związki Hodowców Zwierząt oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Trzydniowe święto hodowców od lat skupia znakomite grono przedsiębiorców, umożliwiając hodowcom prezentację zwierząt oraz producentom i dystrybutorom najnowszą technologię i rozwiązania wykorzystywanych w rolnictwie, czy chowie zwierząt. Wystawie przyświeca również idea zdrowego żywienia, w której zawiera się jedzenie dobrze przyrządzonego mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego od polskich producentów.