28 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu rozpoczęło się pożegnanie absolwentów szkoły. Tego dnia dla byłych już uczniów klasy trzeciej Liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną: bezpieczeństwo publiczne działania policji i klas czwartych Techników kształcących w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, szkolny dzwonek zabrzmiał po raz ostatni.

Licznie zgromadzona publiczność: przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele szkoły, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie klas młodszych wysłuchali na początku przemówienia pani dyrektor Bożeny Ryczkowskiej, która podsumowała trzy i czteroletni pobyt abiturientów w ZSR w Grabonogu oraz życzyła powodzenia na egzaminach: maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a także w dorosłym życiu.

Głos zabrali również, dodając otuchy absolwentom przed czekającym ich egzaminacyjnym stresem, zaproszeni goście.

Najlepsi spośród abiturientów otrzymali z rąk pani dyrektor, wychowawców i nauczycieli pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. 

Wreszcie nastąpiło to, na co wszyscy czekali – rozdanie upragnionych świadectw ukończenia szkoły. Wyczytani absolwenci po kolei otrzymywali je z rąk pani dyrektor i swoich wychowawców.

Po akademii absolwenci mogli już udać się po raz ostatni do swoich klas, w których przy pysznym cieście wspominali naukę w ZSR w Grabonogu.