W poniedziałek (20 marca 2017 roku) uczniowie klas III Technikum i II Liceum ogólnokształcącego wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda, którzy przedstawili założenia projektu "Grant - T- alent''.

Grant-T-alent adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o gospodarce, rozbudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, przedstawiona zostanie droga od pomysłu na biznes do powstania firmy a także sposób wypromowania produktu, pozyskania klientów oraz strategia konkurowania na zagranicznych rynkach.

Na zakończenie projektu zostanie ogłoszony konkurs, który pozwoli uczniom na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.