W ramach szkolnego doradztwa zawodowego w Auli ZSR Grabonóg (we piątek 17 marca 2017) odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego powstała w 2001 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Swego Patrona – Króla Stanisława Leszczyńskiego, władcę Polski związanego z Lesznem i Ziemią Leszczyńską otrzymała w styczniu 2008 roku na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba Wyższej Szkoły Humanistycznej  znajduje się w Lesznie przy u. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótkiej 5.  Jest to uczelnia niepaństwowa działającą na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. WSH prowadzi studia I stopnia na kierunkach:  dietetyka, kosmetologia, pedagogika, praca socjalna i socjologia. W 2005 roku  jako jedyna uczelnia w Lesznie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika.