Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu kolejny raz wezmą udział w kampanii propagującej transplantację – „Drugie życie”.

13 grudnia 2016 roku Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Kamila Szumińska wraz z grupą uczniów wzięła udział w warsztatach dotyczących prawnych, medycznych i etycznych aspektów przeszczepiania narządów.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, gdzie zebrani wysłuchali prelekcji księży, transplantologów i prawników. Najbardziej wzruszające były jednak wystąpienia ludzi, którzy w darze otrzymali od anonimowych dawców drugie życie.

Już dziś planujemy działania, w których chcemy przekazać Wam tę wiedzę i zachęcić do refleksji nad dobrym uczynkiem, którym jest oddanie swych narządów po śmierci.