W październiku 2016 roku, Starostwo Powiatowe ogłosiło „Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy SP ZOZ w Gostyniu”.

Zgłoszono kilka prac, w których zaproponowano różnorodną koncepcję zagospodarowania przyszpitalnego skweru w "gostyńskich plantach".

13 grudnia 2016 roku, Komisja Konkursowa wybrała najlepsze projekty wykonane przez uczniów klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu ZSR Grabonóg.

Komisja Konkursowa, decydując o przyznaniu poszczególnych miejsc i wyróżnień, oceniła pomysłowość i oryginalność poszczególnych rozwiązań architektonicznych, a także sposób zagospodarowania skweru z uwzględnieniem istniejącej już tam zieleni.

Wyniki konkursu:

  • I miejsce - Łukasz Wolniak

Wyróżnienia:

  • Kacper Michalak ,
  • Olga Kaźmierczak,
  • Anna Dratwiak,
  • Kinga Zaremba,
  • Adrian Kuczkowiak,
  • Dawid Szynka.

Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 300 i 150 zł.