Znamy laureatów konkursu Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń Zespołu Szkół rolniczych w Grabonogu - Adrian Majchrzak.

Adrian Majchrzak, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii jest osobą, która chętnie angażuje się w organizowanie różnorodnych akcji zarówno w szkole, jak i środowisku lokalnym. 

W pierwszej klasie zgłosił swój akces do działań podejmowanych na rzecz drugiego człowieka - zapisał się do Szkolnego Koła Caritas, w którym przez cztery lata, bardzo chętnie włączał się w działania podejmowane w ramach szkolnego wolontariatu. 

W ramach tych działań, uczeń bierze udział w przedstawieniach, które prezentowane są m.in. w: ZSR w Grabonogu, Kongregacji Ojców Filipinów na Świętej Górze, Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu, czy w gostyńskim szpitalu. W przedstawieniach tych gra na gitarze i recytuje. 

Adrian włącza się również w inne działania grabonoskiego wolontariatu, jak np. pomoc przy organizacji Ekofestynu, Dożynek Powiatowych, czy Festiwalu Muzyki Oratoryjnej.

Adrian współpracuje również ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera. Uczeń jest także gitarzystą w zespole Antari Fog Machine. Z zespołem tym występował na wielu koncertach (m. in. w Gostyniu i Jarocinie), w tym podczas fabularyzowanego koncertu poświęconego postaci św. Filipa Neri. Zespół ten koncertuje także podczas eventów charytatywnych. 

Adrian należy również do grupy duszpasterskiej Źródło działającej przy parafii św. Małgorzaty w Gostyniu. 

Gratulujemy Adrianowi przyznanego tytułu oraz życzymy dalszych sukcesów, zdania matury i dostania się na wymarzony kierunek studiów.