Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego otrzymali z rąk wojewody Zbigniewa Hoffmanna stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Gratulacje i życzenia dalszej wytrwałości w nauce złożyli wraz z wojewodą, Wielkopolski Kurator Oświaty - Elżbieta Leszczyńska oraz Wicekurator - Krzysztof Błaszczyk.

W gronie najlepszych znaleźli się również nasi uczniowie: Aleksandra Grzelczak z klasy III Liceum ogólnokształcącego oraz Marta Nowacka z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Dziewczyny w roku szkolnym 2015/2016 otrzymały promocję z wyróżnieniem , uzyskując przy tym najwyższą w danym typie szkoły - średnią ocen.