W środę 23 listopada br. w Auli szkolnej zgromadzili się uczniowie należący do Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Teresa Klonowska - kierownik MGOPS w Gostyniu oraz Katarzyna Hańć - asystent rodziny w MGOPS w Gostyniu, jak również gospodarze spotkania: Bożena Ryczkowska - dyrektor ZSR Grabonóg, ks. Michał Kulig - opiekun Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas oraz ks. Paweł Ogrodnik - katecheta.

Spotkaliśmy się  aby wspólnie otworzyć Rok Wolontariatu 2016/2017 w naszej szkole, który wcześniej ogłosiła Barbara Zalewska - Minister Edukacji Narodowej. Celem spotkania było również podpisanie umowy o współpracy pomiędzy MGOPS w Gostyniu a ZSR w Grabonogu. W ramach tej umowy wolontariusze mogą wspierać osoby z rodzin nad którymi opiekę sprawuje MGOPS w Gostyniu. Wsparcie wolontariuszy polega na przygotowaniu dzieci do lekcji języka angielskiego w szkole.

Obecnie dwoje wolontariuszy wypełnia to zadanie. Wolontariat w naszej szkole liczy ponad pięćdziesięcioro członków i wielu chciałoby w taki sposób pomagać dzieciom, jednak przeszkodą jest to, że pochodzą z innych, nieraz odległych miejscowości.

Umowa z MGOPS w Gostyniu zakłada również przygotowywanie przez młodzież przedstawień zwłaszcza w okresie bożonarodzeniowym dla rodzin objętych opieką społeczną. Już wiele razy wolontariusze prezentowali jasełka. W tym roku zgodnie z tradycją także przygotowujemy takie przedstawienie. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w tym wydarzeniu. Uczniowie w ten sposób kształtują swoje postawy przygotowujące ich do przyszłego życia społecznego, w którym każdy jest wrażliwy na potrzeby innych.

Do Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas dołączyło czternaścioro uczniów z pierwszych klas. Cieszy nas to, ponieważ odbieramy ten fakt, jako zainteresowanie naszą działalnością. Podczas spotkania nowi członkowie Koła mieli okazję zaprezentować się w nowych błękitnych koszulkach z logo szkoły i symbolami Koła.

W czasie środowego spotkania nie zabrakło ciepłych słów pod adresem wolontariuszy, wyrażonych przez naszych gości oraz przez panią dyrektor. Na spotkaniu wystąpiła Agata Bielecka, która zaśpiewała piosenkę o szczęściu, które jest efektem działalności na rzecz bliźniego. Młodzież pod kierunkiem Marcina Furmana i Miłosza Mielczarka przygotowała dekoracje na tę okazję, co dodatkowo stworzyło miły i sympatyczny klimat tego wydarzenia.