I edycja  Konkursu pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zielonych na terenie powiatu gostyńskiego” dobiegła finału.

10 marca 2016 br. komisja konkursowa w składzie:

•    Czesław Kołak – przewodniczący komisji
•    Andrzej Szumski – zastępca przewodniczącego komisji,
•    Ewa Misiaczyk – sekretarz komisji,
•    Bożena Ryczkowska – członek komisji,
•    Marcin Furman – członek komisji,
•    Łukasz Burkiewicz – członek komisji,
•    Burmistrz Gostynia lub jego reprezentant – członek komisji,
•    Burmistrz Krobi lub jego reprezentant – członek komisji,
•    Burmistrz Borku Wlkp . lub jego reprezentant – członek komisji,
•    Burmistrz Ponieca lub jego reprezentant – członek komisji,
•    Burmistrz Pogorzeli lub jego reprezentant – członek komisji,
•    Wójt Gminy Piaski lub jego reprezentant – członek komisji,
•    Wójt Pępowa lub jego reprezentant – członek komisji.

wyłoniła zwycięskie projekty. Kto otrzyma Nagrodę i kto zostanie wyróżniony – dowiemy się 16 marca Na „Śniadaniu Wielkanocnym” w siedzibie starostwa powiatowego w Gostyniu.

Głównym celem konkursu jest promocja wysokiej wartości miejsc w przestrzeni publicznej, służących ogółowi mieszkańców lokalnej wspólnoty. Komisja konkursowa, która obradowała 10 marca br. podczas posiedzenia, oceniała projekty zagospodarowania trenów zieleni  wykonane przez uczniów klasy III i II technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.