Od grudnia minionego roku nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie #MistrzowieEnergiiOSE. Projekt ma na celu zmianę nawyków cyfrowych oraz kształtowanie umiejętności oszczędzania szeroko pojętej energii (nie tylko elektrycznej) w społeczeństwie, poczynając od najmłodszych.

 

W ZSR do projektu włączeni zostali praktycznie wszyscy uczniowie. Poprzez przeprowadzane w czasie lekcji pogadanki i projekcje prezentacji tematycznych młodzież mogła po raz kolejny uświadomić sobie, jak wiele mogą zmienić w świecie niewielkie zmiany w codziennych nawykach. Ile oszczędności przynieść może (zarówno dla portfela, jak i środowiska) wymiana żarówek, zakręcanie grzejników w czasie wietrzenia pomieszczeń czy wyłączanie ładowarek z kontaktów, gdy nie są potrzebne.

Do akcji włączona została również młodzież mieszkająca na co dzień w szkolnym Internacie. Tu w ramach prowadzonych zajęć uczniowie przygotowali DEKALOG ZDROWYCH NAWYKÓW CYFROWYCH, które są na bieżąco wcielane w życie w społeczności.