Przypominamy, że zgodnie z ustawą o integrowanej ochronie roślin, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2014 r, każdy producent rolny, który stosuje w praktyce rolniczej produkcję roślinną i wykonuje na własnych polach zabiegi ochrony roślin powinien uczestniczyć w kursie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemny”.

 

Kursy odbywają się w dwóch typach podstawowy i uzupełniający.

1. 17.02.2023 r. uzupełniający skierowany dla rolników posiadających już takie uprawnienia chcących tylko uzupełnić kwalifikacje, ponieważ kończy im się termin ważności zaświadczenia;

2. 24-25.02.2023 r. podstawowy przeznaczone jest dla osób zamierzających wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, a nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. Szkolenie podstawowe odbywa się w trybie 2 – dniowym;

3. 03.03.23 r. uzupełniający skierowany dla rolników posiadających już takie uprawnienia chcących tylko uzupełnić kwalifikacje, ponieważ kończy im się termin ważności zaświadczenia;

4. 10.03.23 r. uzupełniający skierowany dla rolników posiadających już takie uprawnienia chcących tylko uzupełnić kwalifikacje, ponieważ kończy im się termin ważności zaświadczenia;

Po ukończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które jest ważne 5 lat.

Zapraszamy wszystkich rolników na takie kursy, które będą organizowane w roku 2023 r przez Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu

Zapisy na kurs można dokonać w sekretariacie szkoły lub dzwoniąc pod numerem 65 5739147

Należność za uczestniczenie w szkoleniu proszę wpłacić na poniższy numer konta, a dowód wpłaty przynieść na szkolenie:

Numer konta: 12 1090 1258 0000 0001 5149 6649

Tytuł płatności: opłata za kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz Imię i nazwisko kursanta i data szkolenia.