Uczniowie klas I i II Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik analityk przygotowali plakaty informacyjne promujące rolnictwo ekologiczne. Plakaty te zostaną wysłane na ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół rolniczych organizowany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.

Plakaty mają charakter informacyjny do celów kampanii promocyjnej produktów rolnictwa ekologicznego skierowanej do konsumentów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 stycznia 2023 r.