Informujemy, że ostateczny termin składania oświadczeń o dochodach za rok poprzedni upływa 31 stycznia 2023 roku.