24 listopada w Zespole Szkół Rolniczych zorganizowane zostały zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z fundacji CAT. W ramach wspomnianych zajęć zagościli u nas obywatele Azerbejdżanu i Gruzji.

Młodzież miała możliwość poznać kulturę i tradycje krajów rodzinnych naszych gości.

Zajęcia prowadzone były w języku angielskim. Dlaczego?

Dzisiaj jest to język międzynarodowy, którym posługuje się prawie cały świat. Wielu z nas boi się mówić w jakimkolwiek języku obcym, stąd „obcojęzyczne” zajęcia, które miały zdjąć tą przedziwną blokadę.

W spotkaniu brały udział klasy Technikum ZSR Grabonóg.

W ramach podziękowań goście otrzymali certyfikaty oraz słodki upominek.

Serdecznie dziękujemy gościom za przybycie, a młodzieży za zaangażowanie.