Podczas zajęć praktycznych w szkolnym laboratorium chemicznym uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik analityk,  zapoznali się z podstawowymi zasadami pracy z pipetami automatycznymi.

Pipety automatyczne są precyzyjnymi urządzeniami, które pozwalają z niezwykłą dokładnością odmierzać objętości cieczy rzędu dziesiątych części mikrolitra. Pipeta jest jednym z najbardziej podstawowych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi w laboratorium. Jednak osiąganie wiarygodnych wyników podczas pipetowania zależy w dużej mierze od umiejętności użytkownika. Błędy wynikające ze złego operowania pipetą mogą wpływać istotnie na wyniki badań. Dlatego właściwa technika pipetowania odgrywa ważną rolę w uzyskiwaniu dokładnych i powtarzalnych pomiarów.

Uczniowie doskonalili umiejętności prawidłowego i dokładnego pipetowania .

Celem ćwiczenia była nauka prawidłowego korzystania z pipety automatycznej (normalne i różnicowe pipetowanie).