Dyrekcja ZSR Grabonóg zaprasza przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 8 września 2016 roku o godz. 18.00 w Pracowni Obsługi Konsumenta.