Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w obecnym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 roku, oświadczenie o dochodach na jednego członka w rodzinie.