Wszystkich zdających w najbliższym czasie egzaminy zawodowe w naszej szkole prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem - Wytyczne MEiN i GIS podczas egzaminów.

Wytyczne MEiN i GIS podczas egzaminów zewnętrznych