W zakładce EGZAMINY - w lewym menu strony internetowej szkoły - znajdziemy ważne informacje dotyczące pomocy dydaktycznych, które zdający może posiadać podczas egzaminów zawodowych w części praktycznej i pisemnej w formułach 2012/17 (opisane jako 2017) oraz w formule obowiązującej od 2019 r.