Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu po raz drugi otrzymał dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Całkowita wartość zadania – 15 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł
Wkład własny – 3 000,00 zł

Podział środków:
8 000,00 zł- zakup książek do biblioteki szkolnej: lektur, książek dotyczących najnowszej  historii Polski oraz nowości wydawniczych ,
5 000,00 zł- doposażenie biblioteki szkolnej: wymiana części regałów bibliotecznych,
1000,00 zł – zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek szkolnych: zakup czytnika kodów kreskowych zintegrowanego z programem bibliotecznym MOL NET+, zakup czytnika e-booków,
1 000, 00 zł- zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo - wystawach, konkursach.

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego szkoły i skierowany m.in.  do szkół ponadpodstawowych.  Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).