W Centrum Kongresowym IOR – PIB w Poznaniu obyło się trzy dniowe szkolenie zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie dla nauczycieli szkół rolniczych. W seminarium pt. Nowe strategie Unii Europejskiej „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności” wzięli udział również nauczyciele naszej szkoły: wicedyrektor Ewa Bayer i Edyta Nowaczyk.

 Szkolenie dotyczyło następujących zagadnień:

- Możliwości ochrony upraw rolniczych przed agrofagami w świetle nowych strategii UE;

- Zasady produkcji ekologicznej z uwzględnieniem ochrony roślin;

- Metody biologiczne w integrowanej ochronie roślin;

- Diagnostyka i zwalczanie jesiennych chorób, szkodników i chwastów w uprawach zbóż ozimych i rzepaku ozimego;

- Technika aplikacji i przechowywanie środków ochrony roślin. Postępowanie z nadmiarem cieczy użytkowej oraz dbałość o opryskiwacz – prezentacja Biobed;

- Wpływ czynników klimatycznych na występowanie chorób. Właściwy dobór fungicydów w obliczu wycofywania substancji czynnych;

- Ochrona roślin, a bezpieczeństwo organizmów pożytecznych;

- Ocena ryzyka fitosanitarnego w kontekście zmian klimatycznych;

- Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku;

- Znaczenie techniki ochrony roślin i wybranych elementów rolnictwa precyzyjnego w efektywności zabiegów ochronnych.

Nauczyciele mieli możliwość wysłuchania interesujących wykładów przeprowadzonych przez pracowników naukowych IOR – PIB oraz zapoznali się z prowadzeniem poletek doświadczalnych w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze. Pracownicy Instytutu przeprowadzili na poletkach szkolenie dotyczące rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów. Uczestnicy zapoznali się również z aspiratorem Johnsona służącym do monitoringu nalotów mszyc oraz ze stanowiskiem do mycia opryskiwaczy i bioremediacji płynnych pozostałości powstających po zabiegach z użyciem środków ochrony roślin (BIOBED).

Program szkolenia był bardzo intensywny. Nowo zdobyta wiedza pozwoli na inne spojrzenie na zagadnienia związane z ochroną roślin oraz zostanie przekazana uczniom. Nauczyciele zdobyli świadectwa ukończenia szkolenia.