Uczniowie kształcący się na kierunku technik analityk podczas zajęć praktycznych z przedmiotu Pracownia technik laboratoryjnych – w szkolnym laboratorium – wykonywali swoje pierwsze doświadczenia chemiczne.

Celem ćwiczeń było przeprowadzenie reakcji syntezy (w wyniku której otrzymano wodorotlenki grupy I i II układu okresowego) oraz reakcji rozkładu – wymiany pojedynczej i podwójnej.

Przebieg zajęć możemy zobaczyć na fotorelacji.