W ZSR odbyło się Dyktando z języka angielskiego. Uczestnicy napisali ze słuchu fragment tekstu przygotowany przez nauczycielki języka, rywalizując tym samym o pióro Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

 

Głównym celem konkursu było promowanie nauki języka angielskiego poprzez sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz podniesienie poziomu umiejętności pisania ze słuchu.

Spośród wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w zawodach, wyłoniono trójkę najlepszych:

I miejsce – Jakub Plackowski (I TAD)

II miejsce – Mikołaj Plackowski (IV TR)

III miejsce – Nina Borowczyk (III TRŻ4)

Wszystkim dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.