Zgodnie z wieloletnią tradycją tuż przed listopadowymi dniami pamięci o zmarłych uczniowie ZSR Grabonóg wraz z opiekunami odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły, zapalając znicz w dowód pamięci  i wdzięczności.