Informujemy, że od 4 lipca 2016 r. można odbierać w Sekretariacie Szkoły skierowania na badania lekarskie. Dotyczy to uczniów klas I Technikum kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Badania lekarskie można wykonywać bezpłatnie w gabinecie lekarza medycyny pracy w Gostyniu przy ul. Wielkopolskiej 1 od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub u innego lekarza medycyny pracy w swoim miejscu zamieszkania.

Kandydaci do wyżej wymienionych szkół mogą również wykonać badania bezpośrednio w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu w dniu 21 lipca 2016r. od godz. 8.00.

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do szkoły do dnia 1 września 2016 r.