23 września 2021 r. klasa 3 TW/TAK-5 pod opieką wychowawcy mgr Zbigniewa Klimańskiego oraz mgr Andrzeja Maciejaka wybrała się na wycieczkę szkolną do Puszczykowa i Szreniawy.

Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Pracowni Arkadego Fiedlera – niezwykłe miejsce poświęcone życiu i twórczości tego wielkiego podróżnika i pisarza. Mogliśmy zobaczyć eksponaty przywiezione między innymi z wypraw z Czarnego Lądu, a także te związane z udziałem w II wojnie światowej.

Podczas wycieczki uczniowie przenieśli się do starożytnego Egiptu – weszli do Piramidy zbudowanej na wzór piramidy Cheopsa. Największym zainteresowaniem cieszyły się maski i rzeźby obrzędowe, trofea ludzkich głów, łuki, dmuchawki, motyle tropikalne, pająki, krokodyle, skorpiony oraz piranie (żywe). Obok willi, w Ogrodzie Tolerancji, zobaczyliśmy m.in. model egipskiej piramidy, posąg Buddy, bramę Słońca z Tiahuanaco, kamienny kalendarz Azteków w kształcie dysku. Ciekawą pozycją była replika myśliwca, na którym latali bohaterowie książki Arkadego Fiedlera „Dywizjon 303” i chyba najciekawszy eksponat muzeum - replika w skali 1:1 statku Santa Maria, którym podróżował Krzysztof Kolumb.

Ostatnim punktem naszej wycieczki było Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, w którym zgromadzone są zabytki dotyczące dziejów rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu całej Polski. Mogliśmy z bliska podziwiać samoloty rolnicze, potężne lokomobile, maszyny parowe oraz ciągniki z przełomu XIX i XX w. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się także zwierzęta gospodarskie, które są nieodłącznym elementem rodzimego krajobrazu.

Głównym celem naszej wycieczki było poznanie dziedzictwa kulturalnego i historycznego Wielkopolski oraz propagowanie odpowiednich zasad zachowania się w obiektach muzealnych. Cały dzień spędziliśmy w miłej atmosferze, co również sprzyjało integracji naszej klasy.