W piątek 24 września uczniowie klas kształcących w zawodzie technik rolnik i technik procesów drukowania udali się na wyjazdy w ramach zajęć praktycznych. Rolnicy udali się na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AgroShow Bednary, a drukarze do Mondi Świecie - największej w Polsce fabryki papieru do produkcji opakowań kartonowych.

AGRO SHOW od lat postrzegane jest, jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, które i nasi uczniowie mogli zobaczyć. Podczas wyjazdu młodzież poznała aktualną ofertę producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin. Swoją ofertę przedstawiały podczas wystawy także firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu uczniowie uczestniczący w wystawie mieli możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogli też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

W fabryce Mondi Świecie uczniowie kształcący się w zawodzie technik procesów drukowania poznawali od podszewki proces technologiczny produkcji papieru – od zrębków drewnianych, przez masę papierową, po gotowy do wysyłki, nawinięty na kilkutonowe rolki papier.