Przypominamy, że zgodnie z ustawą o integrowanej ochronie roślin, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2014 r, każdy producent rolny, który stosuje w praktyce rolniczej produkcję roślinną i wykonuje na własnych polach zabiegi ochrony roślin powinien uczestniczyć w kursie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemny”.

Kursy odbywają się w dwóch typach podstawowy i uzupełniający.

1. 23.10.21 r. uzupełniający skierowany dla rolników posiadających już takie uprawnienia chcących tylko uzupełnić kwalifikacje, ponieważ kończy im się termin ważności zaświadczenia;

2. 29-30.10.2021 r. podstawowy przeznaczone jest dla osób zamierzających wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, a nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. Szkolenie podstawowe odbywa się w trybie 2 – dniowym

Po ukończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie , które jest ważne 5 lat.

Zapraszamy wszystkich rolników na takie kursy, które będą organizowane w roku 2021 r przez Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu