W środę 8 września wychowankowie Internatu ZSR Grabonóg dołączyli do ogólnopolskiej, organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej, akcji „Narodowe czytanie - Moralność Pani Dulskiej”.

              Celem organizowanej od 2012 roku akcji jest promocja czytelnictwa i upowszechnianie najwybitniejszych dzieł literatury polskiej.

Grupa wychowanków w klimatycznej scenerii szkolnego parku, z podziałem na role, czytała fragmenty dramatu Gabrieli Zapolskiej Moralność Pani Dulskiej, który należy do utworów scenicznych najczęściej granych w polskich teatrach.

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki teatralnej na podstawie dzieła odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach. Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej, podróżującego po całej Galicji.

Dramat ten wszedł do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano go wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosił też sukcesy za granicą. Ciekawostką jest fakt, że na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.