W Niedzielę 5 września przed Dworkiem Bojanowskich na terenie ZSR w Grabonogu odbyły się kolejne uroczystości związane ze 150-leciem śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego.

Uroczystości pt. "Z Edmundem w nowy rok szkolny" rozpoczęła w samo południe Msza św. pod przewodnictwem ks. dr Adama Adamskiego ze Świętej Góry, z którą przez całe życie związany był bł. Edmund. Na zakończenie Eucharystii poświęcono zebranym dzieciom tornistry i przybory szkolne, a uczestnicy obejrzeli przedstawienie przygotowane przez dzieci z parafii w Strzelcach Wielkich pod kierownictwem p. Ewy Kuśnierek.

Wydarzeniem towarzyszącym było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o Edmundzie Bojanowskim oraz wystawa prac konkursowych.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy - i ci starsi, i ci młodsi, zaproszeni goście, Siostry Służebniczki mogli również skorzystać z gościnności parafian strzeleckich i posilić się w otoczeniu zieleni zabytkowego, szkolnego parku domowymi wypiekami i zjeść pożywną grochówkę.

Uroczystości zorganizowane zostały przez parafię św. Marcina w Strzelcach Wielkich we współpracy z Siostrami Służebniczkami i ZSR Grabonóg.