1 września tradycyjnie rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny 2021/22.

 

Uroczystość Rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2021/22 odbyła się na placu przed budynkiem Internatu.

W spotkaniu poza uczniami wszystkich klas, gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły, wzięli udział zaproszeni goście - przedstawiciele władz powiatu oraz firm współpracujących z Zespołem, a także rodzice uczniów.

Po wprowadzeniu sztandaru ZSR Grabonóg i odśpiewaniu Hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor Zespołu Agnieszka Sadzka, która witając nowych uczniów podkreśliła, że wszyscy wchodzimy w Nowy Rok Szkolny pełni nadziei, iż będzie nam dane przejść przez niego w trybie stacjonarnym, w jak najlepszym zdrowiu.

Głos zabrał również Janusz Sikora - wicestarosta gostyński.

Następnie swoje ślubowanie na Sztandar ZSR Grabonóg, w imieniu klas pierwszych, złożyli ich przedstawiciele.

Na koniec nastąpiło uroczyste przekazanie umów o współpracy, między ZSR Grabonóg, a firmami: Top Farms, Spółdzielnią Mleczarską w Gostyniu i EliteFood. Jednostki rozpoczynają w tym roku współpracę w kształceniu młodych ludzi w zawodzie technik analityk.

Uroczystości zakończył krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów i p. Annę Zielińską.