Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zawodowego przeprowadzanego w sesji letniej można odbierać w szkole od  8 września 2021 r. od godziny 12.00.