Uczniowie ZSR Grabonóg wzięli udział w wykładzie „Rola i znaczenie Gospodarstw Demonstracyjnych w transferze innowacji wiedzy do praktyki rolniczej”.

Podczas wykładu, prowadzący zapoznał słuchaczy ze strukturą Gospodarstw Demonstracyjnych w sieci. Obecnie jest to kilkadziesiąt gospodarstw specjalizujących się m. in.: produkcji roślinnej i zwierzęcej, ogrodnictwie, sadownictwie i agroturystyce.

Druga część poświecona była precyzyjnemu nawożeniu oraz wykorzystaniu nowoczesnych testerów umożliwiających zastosowanie odpowiedniej dawki, terminu i miejsca nawożenia. Po wykładzie miały miejsca zajęcia terenowe połączone ze zwiedzaniem wystawy Valtra Tour 2016.