Słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik realizują kształcenie praktyczne w szkole. W ramach przedmiotu „Obsługa środków technicznych stosowanych w gospodarstwie” nauczyciel zapoznaje słuchaczy kursu z budową, regulacjami, konserwacją i zasadami BHP maszyn do uprawy i doprawiania gleby (pług zawieszany, brona talerzowa, agregat uprawowy) oraz wykonaniem codziennej obsługi ciągnika rolniczego.

Następnie każdy słuchacz kursu zapoznaje się z instrukcją obsługi oraz wykonuje samodzielnie wybrane zadania pod nadzorem nauczyciela.

Zgodnie z podstawą programową każdy słuchacz kształcący się w zawodzie rolnik realizuje  zajęcia praktyczne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje ROL.04