Technik analityk to nowy kierunek proponowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu. Szkoła podpisała w tej sprawie porozumienie z trzema firmami: Top Farms Agro, Spółdzielnią Mleczarską w Gostyniu oraz ELITE FOOD Sp. z o.o.  Dzięki temu uczniowie, chcący kształcić się w zawodzie, będą mieli szansę na praktyki w firmach na terenie powiatu gostyńskiego.

Przedmiotem podpisanego porozumienia jest wola rozpoczęcia długofalowej współpracy, której celem jest propagowanie kształcenia zawodowego technikum kształcącego w zawodzie technik analityk. Ma to związek z planami utworzenia w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu klasy o tym profilu.

Strony zobowiązują się do zapewnienia odpowiednio przygotowanej kadry do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, wyposażenia sal lekcyjnych w niezbędne środki dydaktyczne, a także pracowni zawodowych do zajęć praktycznych. Dzięki współpracy z firmami młodzież będzie miała szansę na praktyki w nowoczesnych laboratoriach na terenie powiatu.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Wicestarosta Janusz Sikora oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu Agnieszka Sadzka. Firmy reprezentowali: Katarzyna Jaworska - kierownik laboratorium Top Farms Agro, Joanna Łapińska- przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu oraz Anna Nowak – przedstawiciel firmy ELITE FOOD Sp. z o.o.

Top Farms Agro jest największym w Polsce, renomowanym producentem kwalifikowanego materiału siewnego na rodzimym rynku. Współpracuje z najlepszymi hodowcami roślin rolniczych w Polsce i w Europie. Laboratorium firmy powstało w maju 2012 r. i  posiada akredytację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na ocenę laboratoryjną własnego materiału siewnego oraz usługowo dla 29 firm. W laboratorium ocenie podlegają różne grupy roślin. Wykonywane w nim są następujące analizy: waga hektolitra, wilgotność, czystość i zawartość innych roślin, zdolność kiełkowania, masa tysiąca nasion, zawartość nasion gorzkich w łubinach.

Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu działa nieprzerwanie od 1889 roku. Początkowo w nowo wybudowanym zakładzie mleczarskim w Gostyniu przy ul. Przy Dworcu 1 znanym jako „Oddział Miejski”.

Laboratorium zakładowe działało początkowo w oddziale miejskim i ograniczało się do badania surowca. Następnie wraz z uruchomieniem nowego zakładu Kondensowni i Proszkowni Mleka przy ul. Wielkopolskiej 1, powstało drugie laboratorium, które na przestrzeni lat oraz wchodzących wymogów systemów HACCP, ISO, BRC zmieniało swój zakres działania. Obecnie laboratorium zakładowe zajmuje się głównie oceną surowca pod kątem poszczególnych linii technologicznych, kontrolą procesu technologicznego od surowca do produktu gotowego, oceną produktu gotowego w laboratorium fizykochemicznym i w laboratorium mikrobiologicznym, kontrolą całego środowiska produkcyjnego (czystość powietrza, wymazy po myciu urządzeń, wymazy z rąk, opakowań, kratek, ścian, posadzek, butów, kitli), kontrolą dodatków do produktów gotowych (kakao, cukier, kultury mleczarskie itd.), wystawianiem świadectw zgodności na produkty gotowe oraz dbaniem o kalibrację i sprawność sprzętu laboratoryjnego.

Firma Elite Food to jedna z wielu wiodących producentów drobiowych na polskim rynku. Główną gałęzią  działalności przedsiębiorstwa jest rozbiór, przetwórstwo i konfekcja mięs drobiowych zarówno z kurczaka, kury mięsnej jak i indyka. Początki produkcji Elite Food to luty 2015 roku. W roku 2020 powstało nowoczesne laboratorium z wysokiej jakości sprzętem, które pozwala na badanie produktów przez wyspecjalizowaną kadrę pod kątem mikrobiologicznym jak i fizykochemicznym. Badania skierowane są głównie do wykrywania bakterii Salmonelli. Salmonella spp. obejmuje około 2500 różnych serotypów, z których każdy jest potencjalnie niebezpieczny dla człowieka.

Warto wspomnieć, że od września 2020 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu we współpracy z firmą Mondi Simet Sp. z o. o. uruchomiono technikum kształcące w zawodzie technik procesów drukowania. Przyszli adepci kształcą się w systemie dualnym – zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole, praktyczne w firmie.

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu