Informujemy, iż z dniem 11.01.2021 r. Zarządzeniem Dyrektora ZSR Grabonóg został wprowadzony nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Z Regulaminem można zapoznać się w Sekretariacie ZSR Grabonóg.