Trwają prace pielęgnacyjne  drzew rosnących na terenie parku ZSR w Grabonogu. W oparciu o bogatą bazę dydaktyczną szkoły: narzędzia i sprzęt potrzebny do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu nabywają umiejętności wykonywania podstawowych prac pielęgnacyjnych. 

Podczas zajęć praktycznych z pracowni urządzania i pielęgnacji terenów zielni uczniowie wykonywali podstawowe rodzaje cięć sanitarnych w obrębie koron drzew, polegających na usunięciu z drzew suchych i martwych konarów.