I Poprawkowe egzaminy maturalne

1.Część pisemna egzaminu  maturalnego w terminie poprawkowym  - 20 sierpnia 2024
2. Część ustna egzaminu  maturalnego w terminie poprawkowym  - 21 sierpnia 2024

II Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I- IV Technikum, I- II LO 

1.    26 sierpnia 2024 ( poniedziałek ) 
Matematyka- godz. 8:00
Język polski- godz. 8:00
2.    27 sierpnia 2024 ( wtorek )
Język angielski- godz. 8:00
Biologia – godz. 8:00
IP monoporcje- godz. 8:00
3.    28 sierpnia 2024 ( środa)
Język niemiecki- godz. 8:00

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

Według rozporządzenia o promowaniu i klasyfikowaniu uczniów egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.