W maju został ogłoszony szkolny konkurs rolniczy pt. „PRRECYZYJNY ROLNIK”.

Konkurs adresowany był dla wszystkich uczniów klas technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Zadaniem konkursowym było nagranie przez ucznia filmu w swoim gospodarstwie, w którym pokażesz specyfikę codziennej pracy w swoim gospodarstwie związanej z rolnictwem precyzyjnym.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a tym, którzy wygrali serdecznie gratulujemy.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Bartosz Rolnik - 4TR

II miejsce: Patryk Gabryelczyk - 2TR

III miejsce: Dominika Twardowska - 2TR