Uczniowie kształcący się w zawodzie technik analityk, w ramach zajęć praktycznych odwiedzili Stację Uzdatniania Wody "Łazienki" w Kościanie.

Jest ona jednym z dwóch źródeł zaopatrzenia w wodę dla tego miasta. Jako jedyna w Wielkopolsce stosuje procesy zmiękczania wody. W trakcie zwiedzania młodzież została zapoznana z procesem pobierania i oczyszczania wody, która trafia później do konsumentów.

Wychowankowie dowiedzieli się, że Stacja pobiera wodę z czterech studni głębinowych zlokalizowanych na głębokości około 30 metrów. W pierwszym etapie woda jest napowietrzana i odgazowywana. Kolejny etap polega na tym że, woda jest filtrowana przez warstwy filtracyjne składające się m.in. ze żwiru i braunsztynu. W wykonywanych procesach usuwa się: żelazo, mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólną.

Na zakończenie zajęć uczniowie zostali poczęstowani lemoniadą z cytrusami.