Uczniowie klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu odwiedzili ogród dworski w Godurowie. Godurowski ogród jest pięknym przykładem mikroskopijnej cząstki przyrody, dziełem sztuki, natury i twórczości człowieka.

Celem wycieczki było pokazanie przyszłym architektom krajobrazu w jaki sposób mogą kształtować ustronne miejsca i wpływać na przyrodę.