Uroczystość Rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2023/24 odbyła się na placu przed budynkiem Internatu. W spotkaniu poza uczniami wszystkich klas, nauczycielami i pracownikami szkoły, wzięli udział zaproszeni goście.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Powiatu Gostyńskiego oraz firm i instytucji współpracujących ze szkołą. Nie zabrakło też rodziców naszych uczniów.

Po wprowadzeniu sztandaru ZSR Grabonóg i odśpiewaniu Hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor - Agnieszka Sadzka. Głos zabrał również Robert Marcinkowski – starosta Powiatu Gostyńskiego.

Następnie swoje ślubowanie na Sztandar ZSR Grabonóg, w imieniu klas pierwszych, złożyli ich przedstawiciele.

Na koniec nastąpiło uroczyste przekazanie umów o współpracy, między ZSR Grabonóg, a firmami i instytucjami współpracującymi z Zespołem.