Informacja dla uczniów klas pierwszych ZSR Grabonóg - Technik Rolnik oraz Technik Architektury Krajobrazu.

W związku z podstawą programową realizowaną w:
- klasach Technik Rolnik oraz Technik Architektury Krajobrazu - prawo jazdy kat. T (ciągnik rolniczy)

uczeń zobowiązany jest dostarczyć do szkoły
do dnia 14.09.2023r. tzw. nr PKK

Numeru PKK – wydawany jest  bezpłatnie przez wydział komunikacji (odpowiedni do miejsca zameldowania).

Aby uzyskań nr PKK należy złożyć w wydziale komunikacji:
- zaświadczenie ze Szkoły o rozpoczęciu nauki w ZSR w Grabonogu
- zaświadczenie lekarskie
- zdjęcie na prawo jazdy
- wypełniony wniosek na prawo jazdy (kategoria T) (można pobrać ze strony Wydziału Komunikacji / zakładka/ druki lub wypełnić na miejscu).

Badanie lekarskie uczeń zdobywa sam udając się prywatnie do odpowiedniego lekarza (upr. do wydawania badań dla kierowców oraz medycyny pracy) 

lub

Szkoła umożliwia przeprowadzenie bezpłatnego badania lekarskiego, które odbędzie się dnia 8.09.2023r. (piątek) w Szkole.

Uczeń musi stawić się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym, posiadającym dowód tożsamości.