Przypominamy, że zgodnie z ustawą o integrowanej ochronie roślin, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2014 r, każdy producent rolny, który stosuje w praktyce rolniczej produkcję roślinną i wykonuje na własnych polach  zabiegi ochrony roślin powinien uczestniczyć w kursie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemny”.

W zakładce ZFŚS Biuletynu Informacji Publicznej ZSR Grabonóg zostały opublikowane nowe wzory wniosków, w tym wniosek o świadczenie wakacyjne, który należy złożyć w Sekretariacie do 31 maja 2021 r.

Dziesięciu uczniów ZSR Grabonóg wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Nasi uczniowie zmagali się tego samego dnia, o tej samej porze i z tymi samymi pytaniami co ich rówieśnicy w innych krajach europejskich.

Od 4 maja 2021 r. w sekretariacie szkoły absolwenci mogą odbierać loginy i hasła , które umożliwiają dostęp do swoich wyników po zalogowaniu w systemie ZIU od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

Dnia 16 kwietnia 2021 roku przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego ZSR Grabonóg. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy w formie plakatów.